KÜPDEĞERİ Function

KÜPDEĞERİ Function

KÜPDEĞERİ isimli formül tanıtımımızda, KÜPDEĞERİ Özelliğinin Kullanıldığı İçerikler, Diziliş Yapısı ve Desteklenen Excel Versiyonu gibi konular yer alır.

English name

CUBEVALUE

Published version

Excel 2007

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007

Function arguments

bağlantı üye_ifadesi1

Function syntax

Turkish syntax

=KÜPDEĞERİ(bağlantı; [üye_ifadesi1]; …)

English syntax

=CUBEVALUE(connection; [member_expression1]; ...)

Example of usage

=KÜPDEĞERİ(bağlantı; [üye_ifadesi1]; …)
Top