İNDİS Function

İNDİS Function

Başvurudan veya diziden bir değer seçmek için, bir dizin kullanır

English name

INDEX

Published version

Excel 2003

Supported versions

Excel 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel 2003

Function arguments

başv satır_sayısı sütun_sayısı alan_sayısı

Function syntax

Turkish syntax

=İNDİS(başv; satır_sayısı; [sütun_sayısı]; [alan_sayısı])<br />=İNDİS(dizi; satır_sayısı; [sütun_sayısı])

English syntax

=INDEX(array; row_num; [col_num]; [area_num])<br />=INDEX(array; row_num; [col_num])

Example of usage

=İNDİS(başv; satır_sayısı; [sütun_sayısı]; [alan_sayısı])<br />=İNDİS(dizi; satır_sayısı; [sütun_sayısı])
Top