04Nisan

Excel formülleri resimli anlatım

Excel formülleri resimli anlatım
Microsoft EXCEL, Çeşitli hesaplama, tablolama ve grafik işlemlerini yapabileceğiniz bir programdır. Programı çalıştırdığınızda ekrana üç bölümden oluşmuş şekilde gelecektir. İlk bölüm, Programın menü ve kısa yol tuşları, ikinci bölüm satır ve sütunlardan oluşan hücreler ve son bölümde durum bölümüdür. Excel formülleri resimli anlatım burada olacak

EXCEL programında yukarıda gösterilen ilk bölümde yer alan ikonları kullanarak yapılmak istenilen işlemler kısa yoldan yapılmış olacaktır. İkonların yaptıkları işlemlerin aynısı, menüdeki seçeneklerle de yapılabilir.
Program ilk açıldığında Excel, “Book1″ isimli bir dosya yaratacaktır. Buna Workbook (Çalışma Kitabı) denir. Bu dosyanın içinde ise “Sheet1″, “Sheet2″, …, isimli alt sayfalar yaratacaktır. Bunlara Sheet (çalışma sayfası) denir. Kullanıcılar bu sheet(ler) içersine girişler yaparak istedikleri işlemleri yapabilirler.
Hücreler, sütun ve satır adreslerinin birleşiminden oluşan şekilde gösterilir. A11, AB23, C34 gibi

Yeni Workbook Açılması
File menüsü, New seçeneğinden veya Ctrl + N tuşlarına basarak yeni bir workbook yaratılabilir.

Varolan Workbook Getirilmesi
File menüsü, Open seçeneğinden veya Ctrl + O tuşlarına basarak daha önceden yaratılmış dosya açılır. Bu işlemde kullanıcı karşısına Open Penceresi gelecektir. Excel’in çalışma kitaplarının bulunduğu folder açılacaktır. Buradan istenilen dosya seçilir.

Workbook’un Saklanması
Çalışılan workbook dosyası File menüsü, Save seçeneğinden veya Ctrl + S tuşlarına basılarak kaydedilir. Kullanıcıların bu saklama işlemini, dosyalarını kaybetmemeleri için sık sık yapmaları tavsiye edilir.

Workbook’un Farklı İsimde Saklanması
Çalışılan workbook dosyasını farklı isimle kaydetmek için, File menüsü, Save As seçeneği seçilmeli veya F12 tuşuna basılmalıdır. Karşınıza gelen pencerede yeni dosya adını vermek yeterlidir.

Workbook’un Kapatılması

Çalışılan workbook dosyasının kapatılması için File menüsü Close seçeneği seçilmelidir. Eğer kullanıcı bu işlemden önce kayıt işlemini yapmamışsa karşısına “Yapılan değişiklikleri saklanıp saklanmayacağını” soran bir pencere gelecektir. Yes butonuna basarak yapılan işlemler saklanır, No ise saklanmaz, Cancel ise işlemden vazgeçmek anlamındadır.

Excel’den Çıkış
Excel programından çıkmak için File menüsü Exit seçeneği veya Alt + F4 tuşları kullanılır. Eğer kullanıcı bu işlemden önce kayıt işlemini yapmamışsa karşısına “Yapılan değişiklikleri saklanıp saklanmayacağını” soran bir pencere gelecektir. Yes butonuna basarak yapılan işlemler saklanır, No ise saklanmaz, Cancel ise işlemden vazgeçmek anlamındadır.

İstenilen Bir Hücreye Gitmek

Workbook üzerinde istenilen bir hücreye gitmek için F5 tuşuna basınız. Karşınıza gelen pencerenin Reference karşılığına istenilen hücrenin adresini (A34, AB123 gibi) girmek ve Enter tuşuna basmak yeterlidir.

Hücrede Değişiklik Yapılması
Bir hücredeki değeri değiştirmek için F2 tuşuna veya hücre üzerinde mouse sol tuşuna çift tıklayarak veya Formül çubuğuna mouse ile tıklamak gerekir. Değişiklikleri yaptıktan sonra Enter tuşuna basarak kabul ettirilir.

Son Yapılan İşlemi Tekrarlamak
Excel hücreleri üzerinde yapılan işlemleri diğer hücrelerde de tekrarlamak için F4 tuşu veya Ctrl + Y veya Edit menüsü Repeat ….. seçeneği kullanılır. Ancak bazı işlemlerin tekrarlama özelliğinin olmadığı unutulmamalıdır.

İşlemleri Geri Almak
Yapılmış bir işlemden vazgeçmek ve eski haline getirmek için Ctrl + Z tuşlarına veya Edit menüsü Undo ….. seçeneği veya Kısayoluna basmanız yeterlidir. Ayrıca bu ikonun yanındaki oka bastığınızda yapılan son işlemlerin listesi gelecektir. Buradan istediğiniz işleme kadar geri gitmeniz mümkündür.

Satır & Sütun Özelliklerini Değiştirmek
Excel’deki Satır ve Sütunların Genişliği, Yüksekliği, Gizlenmesi gibi görsel özellikleri isteğe bağlı olarak değiştirmek mümkündür. Bunun için istenilen satır veya sütun seçilir. Daha sonra FORMAT menüsü’nden ROW (satırlar için) veya COLUMNS (sütunlar için) seçilir. Her ikisinde de yapılacak işlemler hemen hemen aynıdır.
Height : Satırlar için yükseklik değeridir. Kullanılan font ve size özelliğine göre değişecektir. İlk değeri 12,75′dir.
Width : Sütunlar için genişlik değeridir. Kullanılan font ve size özelliğine göre değişecektir. Hücreye girilen değerin ekranda gösterilmesi için değiştirilebilir. İlk değeri 8,43′dür. Standart değere getirmek için Standart Width seçeneği de kullanılabilir.
Autofit : Özellikle hücreye sığmayan değerleri otomatik olarak sığdırmak için kullanılır.
Hide : Satırı/Sütunu gizlemek için kullanılır. Gizlenen satır/sütun ekranda/yazıcıda gösterilmez. Tekrar gösterilir hale getirmek için UNHIDE seçeneği kullanılır.
Unhide : Gizlenen bir satır veya sütunu tekrar gösterilir hale getirmek için F5 tuşuna basınız. Sonra bu satır veya sütundaki bir hücrenin adresini girin ve UNHIDE seçeneğini kullanın.
Standart Width : Sütunlar için standart genişliği otomatik olarak kullanmak içindir.

Hücreleri Seçmek
Excel’deki hücreleri herhangi bir işlem için seçmek için (kopyalamak, silmek, özellikleri değiştirmek vb.) mouse sol tuşuna basılı tutarak bölgeyi tarayınız. Bu işlemi klavye yardımıyla yapmak için Shift tuşuna basılı tutarak yön tuşlarıyla (sağ-sol-alt-üst) bölgeyi belirleyiniz. Aynı anda birden fazla bölgeyi seçmek için Ctrl tuşuna basılı tutarak seçimleri yapmanız mümkündür.
Hücreleri Kopyalamak
Seçilen hücre veya hücreleri kopyalamak için EDIT menüsü COPY seçeneği kullanılmalı veya Ctrl + C tuşlarına basılmalıdır. Böylece kopyalanacak alan belirlenmiş olur. Ekranda seçilen alanın etrafında hareket eden noktalar oluşur. Cursor’u istenilen yere getirerek veya belii bir bölgeyi taradıktan sonra EDIT menüsü PASTE seçeneği ile veya Ctrl + V tuşlarına basarak kopyalama işlemi sona erdirilir.

Kopya yapılacak hücrelerin seçildiği bölge ile kopyalanacak bölgenin alanı, uyumlu olması gerekmektedir. Aksi takdirde aşağıdaki uyarı mesajı gelecektir.

Hücreleri Taşımak
Seçilen hücre veya hücreleri biryerden başka biryere taşımak için EDIT menüsü CUT seçeneği kullanılmalı veya Ctrl + X tuşlarına basılmalıdır. Böylece taşınacak alan belirlenmiş olur. Ekranda seçilen alanın etrafında hareket eden noktalar oluşur. Cursor’u istenilen yere getirdikten sonra EDIT menüsü PASTE seçeneği ile veya Ctrl + V tuşlarına basarak taşıma işlemi sona erdirilir. Taşıma işleminde seçilen bölgedeki hücrelerin değerleri silinecektir. Ancak hücre özelliklerinde değişiklik olmaz.

Satır veya Sütun Silinmesi (DELETE)

Çalışılan tablo üzerinde komple satır veya sütun silmek için satır veya sütun adresleri bölgesine gelip mouse sol tuşuna basılırsa satır veya sütun bir bütün olarak seçilmiş olur. Bundan sonra EDIT menüsü DELETE seçeneği veya mouse sağ tuşuna basarak gelen seçeneklerden DELETE ile silme işlemi yapılır.

Araya Satır / Sütun veya Hücre Eklenmesi (INSERT)
Çalışılan tablo üzerinde araya komple satır / sütun veya hücre eklemek için istenilen hücreye ve satut/sütun başlık bölgesine gelip seçim yapılır. Satır Eklemek için INSERT Menüsü ROWS, Sütun eklemek için COLUMNS, Hücre eklemek için INSERT menüsü CELL seçeneklerinden biri kullanılır. Hücre eklemesi yapılırken eklemenin hangi yöne doğru olacağı belirtilmelidir.

Shift cells right : Ekleme sağa doğru hücre(ler) açılarak yapılır.
Shift cells down : Ekleme aşağı doğru hücre(ler) açılarak yapılır.
Entire row : Araya komple satır(ar) açılacaktır.
Entire column : Araya komple sütun(lar) açılacaktır.
Özel Kopyalama Seçenekleri (PASTE SPECIAL)
Kopyalama işlemi seçilen bir bölgedeki hücre değerlerinin başka biryere kopyalanmasıdır. Bu işlem sırasında hücre içinde formüller varsa, yeni hücrelerin adreslerine göre değiştirilir (sabitleme yapılmamışsa), hücre özellikleri ise kopyalanmaz. Ayrıca kopyalama sırasında özel bir takım işlemler yapılmak istenirse kopyalanacak bölge seçiminden sonra EDIT menüsü PASTE SPECIAL seçeneği kullanılmalıdır.

Paste Special penceresinde görüleceği üzere ;
PASTE bölümde yerleştirme işleminin hücrenin hangi özelliğine göre yapılacağı,
OPERATION bölümünde yerleştirme işlemi sırasında hangi matematiksel işlemin yapılacağı,
belirtilmelidir.
Paste Link butonuna basıldığında, kopyalama için seçilen hücre(ler) adresleri, kopyalanacak yere formül şeklinde kopyalanır. Böylece yalnızca hücre adreslerinden oluşmuş formüller elde edilmiş olacaktır.
Paste
All : Hücrenin değeri ve tüm özellikleri kopyalanır.
Formulas : Yalnızca formül kopyalanır.
Values : Yalnızca hücrenin içindeki değer kopyalanır.
Formats : Hücrenin font, renk, arka plan vb. özellikleri kopyalanır.
Comments : Hücreye atanmış olan not bilgisi kopyalanır.
Validation : Veri girişi yapılmış hücrelerdeki geçerlilik kuralları kopyalanır.
All except borders :
Operation
Seçilen hücre(ler)deki değerler, kopyalama yapılacak hücre(ler)deki değerler arasındaki matematiksel işlem belirlenir. (Örnek ; A1′de 5 girilmiş, B1′de 10 girilmiş, A1 hücresi seçilip B1 hücresine kopyalanırken Add seçilmişse, sonuçta B1 hücresinin değeri 15 olacaktır)
None : İşlem yapılmadan kopyalama yapılır.
Add : Kopyalama yapılırken hücrelerin değerleri toplanır.
Subtract : Kopyalama yapılırken hücrelerin değerleri çıkartılır.
Multiply : Kopyalama yapılırken hücrelerin değerleri çarpılır.
Divide : Kopyalama yapılırken hücrelerin değerleri bölünür.
Skip blanks
Kopyalanacak bölgede içindeki boş olan hücreler, başka yere kopyalanırken karşılık gelen hücre(ler) dolu ise bunlar atlanarak kopyalanmayacaktır.
Transpose
Kopyalanacak bölgedeki satır ve sütunların yer değiştirmesi için kullanılır. Kopyalanacak bölgedeki satırlar kopyalanan yeni bölgede sütunlar hale gelir. Sütunlarda satır hale gelecektir.

YAZICIDAN ÇIKIŞ ALINMASI
Kağıt Düzenin Yapılması (Print Setup)
Hazırlanmış olan tablonun basımına yönelik ve basım sırasında tabloya katılabilecek özelliklerin belirlenmesinde PRINT SETUP menüsünden yararlanabilir. Yapılabilecek özellikler ;

Sayfanın dik veya yatay olarak basılması,
Tablonun bir sayfada basılabilecek kadar küçültmek veya istenilen sayfa kadar basmak,
Tablonun sayfa üzerinde yerleştirilmesi,
Sayfa kenarlarında bırakılacak boşlukların belirlenmesi,
Birden fazla sayfa basılacaksa, her sayfanın üst ve/veya alt kısımlarına yazılabilecek standart metinler,
Özellikle tablo başlıklarının belirlenerek her sayfaya basılması,
Tablo çizgilerinin basılması/basılmamasının seçilmesi,
Tablonun sayfa(lar) üzerine basım sırasının belirlenmesi,

FILE menüsü PRINT SETUP seçeneği seçildiğinde ekrana aşağıdaki pencere gelecektir.
PRINT SETUP – Page

Orientation :
Sayfanın basım şekli belirlenir.
Portrait : Sayfa dik olarak basılır. Landscape : Sayfa yatay olarak basılır.
Scaling :
Tablonun sayfa üzerinde küçültmek veya büyültmek için kullanılır.
Adjust to :
%100 tablonun aynı ölçülerde basılması içindir.
%100 ‘den küçük değerler, tabloyu sayfa üzerine küçültür.
%100 ‘den büyük değerler, tabloyu sayfa üzerinde büyültür.
Fit to :
Normal ölçekte birden fazla sayfaya basılacak olan tablonun bir sayfaya veya istenilen sayıda sayfaya basılmasını sağlar.
Paper size :
Yazıcıdaki sayfa boyutunu belirler. Genellikle A4 boyutundaki sayfalar kullanılır.
Print quality :
Yazıcıdan alınacak çıkışın kalitesini belirler. Yazıcılara göre değişir. Bu değer 300 dpi ile 600 dpi arasındadır. (dpi : dot per inch – bir inçdeki nokta sayısı)
PRINT SETUP – Margins

Margins bölümünde tablonun sayfa üzerine basılırken kenarlardan bırakılacak boşlukların belirlendiği bölümdür.
Bu bölümde yapılabilecekler özellikler ;

Tablonun sayfa üzerinde alt-üst-sol-sağ kenarlarından bırakılacak boşlukların belirlenmesi, (Bu değerler mm. Cinsindendir.)
Sayfa üst ve alt kısımlarında tekrar edecek alanların boşlukları,
Tablonun sayfa üzerinde yatay ve düşey yönlerden ortalanmasının sağlanması

Top : Sayfanın üst tarafından bırakılacak boşluk değeri
Left : Sayfanın sol tarafından bırakılacak boşluk değeri
Right : Sayfanın sağ tarafından bırakılacak boşluk değeri
Bottom : Sayfanın alt tarafından bırakılacak boşluk değeri
Header : Her sayfanın üst kısmına basılacaklar için basım alanı büyüklüğü,
Footer : Her sayfanın alt kısmına basılacaklar için basım alanı büyüklüğü,
Tavsiye edilen değerler Top : 2 Left :2 Right :1 Bottom : 2 şeklinde olabilir. Ancak antetli kağıtlarda bu değerlerin değişeceği unutulmamalıdır.
Center on page
Sayfanın yatay (Horizontally) ve düşey (Vertically) yönlerden ortalanması için kullanılır. Böylece daha düzgün ve daha kolay okunabilir bir basım elde edilebilir.

PRINT SETUP – Header/Footer
Her sayfa üzerine basılacak standart değerlerin belirlendiği bölümdür. Bu standart değerler ;

Sayfa sayısı,
Sayfanın basıldığı tarih ve zaman,
Tablonun adı,
Kullanıcı tarafından belirlenen karakterler

Header :
Her sayfanın üst kısmına basılacak olanları belirlemek için kullanılır.
Footer :
Her sayfanın alt kısmına basılacak olanları belirlemek için kullanılır.
Kullanıcılara standart özelliklere tavsiye olarak, birden fazla sayıda basılacak tablolar için Header kısmına tablo adı-tarih-zaman değeri, footer kısmına sayfa sayısı değerleri seçilebilir. Bu değerler sayfanın üst ve alt kısımlarında ortalanarak basılır.
Ancak kullanıcıların kendilerinin vereceği değerlerin her sayfada tekrar edilmesini isteyebilirler. Bunun için Custom Header ve/veya Custom Footer seçeneklerini kullanmalıdırlar.
Her iki seçenektede ekrana aşağıdaki pencere gelecektir. Başlık alanı üçe bölünmüş (sol-orta-sağ) olarak kullanıcının karşısına gelecektir.

Kullanıcı bu alanlara küçük ikonları kullanarak düzenleme yapabilir. Ayrıca kendiside kelime-cümle girişi yapabilir ve bunların fontlarını, basım şeklini kullanarak ayarlayabilir.

PRINT SETUP – Sheet
Bu bölümde basılacak olan tablo ile ilgili genel özellikler belirlenir. Bu özellikler ;

Tablonun basılacak alanının belirlenmesi,
Her sayfada tekrar edecek şekilde tablo başlıklarının seçilmesi,
Tablo çizgilerinin, satır-kolon başlıklarının, renkli veya siyah beyaz basılması veya basılmaması ,
Tablonun basım kalitesi,
Tablonun sayfaya basım sırasının belirlenmesi

Şeklindedir.

Print Area :
Bu tablo için basılacak alanın belirleneceği yerdir. Bu alanda iken tablo üzerinde seçim yapılırsa burada gösterilecektir.
Print titles:
Her sayfada tekrar edilecek satır veya sütun şeklinde başlıkların belirlenmesinde kullanılır.
Rows to repeat at top : belirlenecek olan alan basılacak olan her sayfanın üst tarafında basılacaktır.
Columns to repeat at left: belirlenecek olan alan basılacak olan her sayfanın sol tarafında basılacaktır.
Alan belirlemesi sırasında bu ikonuna basılırsa tablo üzerinde seçim yapılacaktır.
Ancak kullanıcı isterse A5:F20 şeklinde de giriş yaparak alanın başlangıç ve bitiş adreslerini kendisi belirleyebilir.
Print :
Gridlines : Tablo üzerinde var olan çizgilerin basılıp basılmayacağının belirlenmesidir.
Black and white : Tablonun siyah beyaz olarak basılmasıdır.
Draft quality : Tablonun daha düşük çözünürlükte basılmasıdır.
Row and column heading : Tablonun satır (1, 2, 3 …) ve sütun (A, B, C …) başlıklarının basılmasıdır.
Program tarafından bu değerlerin yanındaki kutucuklar boş olarak kullanılır. Bunun anlamı özellik devrede değildir şeklindedir. Kullanıcı yukarıdaki özellikleri devreye almak isterse kutucuya işaret (mouse veya space bar tuşluyla) koymalıdır.
Page order :
Down the over : Sayfaya tam olarak sığmayan tablo basılırken ilk önce aşağıya doğru basılır daha sonra kenarlardaki alanlar basılır.
Over the down : Sayfaya tam olarak sığmayan tablo basılırken ilk önce kenarlar basılır daha sonra aşağıdaki kısımlar basılır.
Bu butona basıldığında tablonun çıkışı yazıcıdan alınacaktır.
Bu butona basıldığında tablonun yazıcıdan alınacak hali ekranda kullanıcıya gösterilir. Burada çıkış ile ilgili özellikleri değiştirmek ve son kontrolü yapmak mümkündür. Kullanıcıların tablonun yazıcıdan alınmasından önce ekranda görmeleri tavsiye edilir.
Bu butona basıldığında kullanılan yazıcıyla ilgili ayarlar yapılabilir. Bu ayarlar, yazıcıda kullanılabilecek kağıt tipi, baskı kalitesi vb.dir. Ancak kullanıcıların bu ayarları fazla kurcalamaları tavsiye edilmez.

HÜCRE AYARLARI
Kullanıcıların tablo üzerindeki tek bir hücrenin veya hücreler topluluğunun özelliklerinde değişiklik yapabilir.
Yapılabilecek özellikler ;

Sayıların gösterim şekillerini değiştirmek,
Hücrenin hizalandırılması,
Hücre içindeki değerlerin gösterileceği font ve karakteristik özellikleri değiştirmek,
Hücrelere çizgi çekmek,
Hücrelerin arka alanını taramak/boyamak
Hücrelere giriş yapılmasını önlemek

Bunları yapmak için imleci hücrenin üzerine getirmek veya birden fazla hücre üzerinde işlem yapılacaksa hücreleri seçmek gereklidir. Daha sonra FORMAT menüsü CELLS seçeneğini seçmek (veya Ctrl+1 tuşlarına birlikte basmak) yeterlidir.
CELLS – Number
Tablodaki hücrelerde sayılar kullanıldığında bunları değişik şekilde gösterilmesi gerekmektedir. Sayılar ; yüzdesel olarak, virgülle, decimal hanesi veya başına-sonuna para birimi koyulmak suretiyle gösterilebilir. Ayrıca tarih ve zaman değerleride değişik biçimlerde gösterilebilir. EXCEL’in bu standart gösterim biçimlerinin uymadığı durumlarda kullanıcı CUSTOM özelliğini seçerek kendisi bir biçim yaratabilir.

General : Hücre(ler)deki değer herhangi bir format biçimde gösterilmez. Girildiği şekilde gösterilir.
Number : Hücre(ler)deki sayı değerinin virgülle ayrılması ve varsa ondalık (decimal) şekilde gösterilmesi sağlanır.
Curreny : Hücre(ler)deki sayı değerinin sonuna para birimi (TL, DM, USD) konulur ve ondalık (decimal) şekilde gösterilmesi sağlanır.
Accounting : Hücre(ler)deki sayı değerinin sonuna Windows ayarlarında belirlenmiş para birimi konulur.
Date : Hücre(ler)deki tarih değerinin çeşitli şekillerde (gg-aaa, gg/aa/yy vb.) gösterilmesi içindir.
Time : Hücre(ler)deki zaman değerinin çeşitli şekillerde (ss:dd, ss:dd:sn, ss:dd PM vbç) gösterilmesi içindir.
Percentage : Hücre(ler)deki sayı değerinin yüzde (%) işaretiyle gösterilmesi içindir.
Fraction :
Scientific : Hücre(ler)deki sayı değerinin bilimsel değerde (E tabanı) gösterilmesi içindir. Bilimsel hesaplamalarda çok büyük veya çok küçük sayılar E değeri kullanılarak gösterilmektedir.
Text : Hücre(ler)deki sayı değerinin karakter gibi gösterilmesi içindir.
Special : Hücre(ler)deki sayı değerinin özel format kullanılara gösterilmesi içindir. (Posta kodu, bölge kodu gibi standart Windows değerleri kullanılır.)
Custom : Yukarıdaki standart EXCEL gösterim biçimlerinin yetmediği durumlarda kullanıcı tarafından giriş yapılırak kullanılır.

CELL – Aligment
Hücre(ler)deki text değerinin hizalandırılması içindir. Text değerinin hücre iindeki yatay ve düşey yönden ortalanması, sola, sağa dayalı şekilde gösterilmesini sağlamak için kullanılır.

Horizontal değeri yatay yönde, Vertical değeri düşey yönde hizalandırmak için kullanılır.
Orientation değeri Hücre(ler)deki text değerinin değişin yönde veya açıda basılması için kullanılır.
Text Control
Wrap text : Bir hücreye girilen text değeri hücrenin genişliğinden daha fazla ise yandaki hücreye taşar. Bunun olmaması istenirse bu değer işaretlenmelidir. Böylece yazı hücre(ler) sınırları içinde gösterilecektir.
Shrink to fit : Hücre içine yazılan değerin hücre sınırları içine sığdırılması için kullanılır.
Merge cells : Birden fazla hücre değerinin birleştirlerek tek bir hücreymiş gibi gösterilmesi içindir. Taranan alanın sol üst köşesindeki hücre değeri esas alınacaktır.

CELLS – Font
Hücre(ler)deki değerinin değişik yazı tipinde, karakterinde, büyüklüğünde, farklı renkte ve farklı özelliklerde göstermek için kullanılır.

Font : Kullanılabilecek yazı tipleri buradaki listeden seçilir. Ancak buradaki tüm fontların Türkçe karakterleri içermediği unutulmamalıdır.
Font style : Yazı biçimi (kalın-bold, yatık-italic, normal) belirlenir.
Size : Font büyüklüğü
Underline : Yazıaltına çizgi çekmek için kullanılır. Tek çizgi, kalın çizgi veya çift çizgi çekmek mümkündür.
Color : Yazının rengi belirlenir.
Effects :
Strikethrough : Yazının üstüne çizgi çekilir.
Superscript : m2, m3 değerleri içindir.
Sunscript : Ai, Xy değerli içindir.
Buradaki özellikleri EXCEL’deki ikonları kullanarak kısa yoldan yapmakta mümkündür.

CELL – Border

Bir tablo üzerindeki hücre(ler)de kenar çizgileri çizilmek isteniyorsa bu bölüm kullanılmalıdır. İlk önce hücre(ler) alanın seçilmesi gereklidir.
None : Hücre alanına çizilen çizgileri kaldırır.
Outline : Hücre alanın dış kenarlarına çizgi çizilir.
Inside : Hücre alanın dış ve iç kenarlarına çizgi çizilir.
Style : Çizgi tipleri
Border : Çizgi çizilecek kenarlar kullanıcı tarafından belirlenir. Mouse ile seçilen yere tek tıklama yapıldığında çizgi çizilir/çizilmez hale getirilir.

CELLS – Pattern

Hücre(ler)deki arka alanın (background) çeşitli renk ve tipte taranması için kullanılır. Tabloların görsel olarak daha güzel görünmesi için tavsiye edilir. Renk seçimi yapıldıktan sonra Pattern bölümünde istenilen tarama seçilir. Seçimler Sample kısmında kullanıcıya gösterilir.
CELLS – Protection
Hazırlanan tabloların zaman zaman diğer kullanıcılar tarafından bozulmaması için koruma altına alınması istenir. Özellikle tablo üzerinde bir yere giriş yapılması istendiğinde, diğer alanlara girişin engellenmesi gerekecektir. Böylece kullanıcıların tablo üzerinde oynamaları, değişiklik yapmaları mümkün olmayacaktır.

Bunun için giriş yapılmasına izin verilecek alanlar seçilip LOCKED işareti kaldırılmalıdır. Daha sonra TOOLS menüsü PROTECTION seçeneği ile tablo veya kitaplığı PROTECT (koruma) etmelisiniz.
Böylece tablonun sadece sizin izin vermiş olduğunuz hücrelere (locked işareti kaldırılmış hücrelere) giriş yapılabilir.
HIDDEN kutucuğunda işaret varsa, PROTECT işleminden sonra bu hücre(ler)deki formüller gösterilmeyecektir.
HÜCRE’ye NOT GİRİLMESİ
Hücrelerdeki girilen bilgilere yönelik olarak daha sonra hatırlanması amacıyla notların girilmesi mümkündür. Böylece kullanıcılar hücre içindeki değerlerin, formüllerin hakkında açıklayıcı bilgiler koyabilirler. Bunu yapmak için hücre üzerinde iken mouse sağ tuşuna basıp, Insert Comment seçeneği veya Insert menüsü Comment seçeneği seçilmelidir. Yukarıdaki şekilde notlar yazılır. Not girişi yapılmış hücreleri sağ üst köşesinde kırmızı bir işaret oluşur. Bunun anlamı bu hücrede bir not girişi var demektir. Hücreler üzerinde gezinti yapılırken bu notlar ekranda gösterilir. (Tools/Options/Comment seçeneğinden bu özellik değiştirilebilir)
SERİ İŞLEMLERİNİ YAPMAK
Hücreleri, belli sırayı takip eden değerler (values) veya özellikler (formats) veya seriler (series) ile doldurmak istenirse EXCEL’in Seri işlemleri kullanılır. İlk hücreye giriş yapıldıktan sonra mouse göstergesini hücrenin sağ alt köşesine getirdiğinizde gösterge şekilde ki gibi hale gelir. Mouse ile doldurma işlemi yapılacak alan ( satır veya sütun şeklinde) belirlenir ve daha sonra mouse sağ tuşuna basılır. Bu takdirde aşağıdaki resimde gözüken seçenekler ekrana gelecektir.

Girilen değerler, TOOLS menüsü OPTIONS seçeneğinde ki CUSTOM SERIES bölümünde tanımlananlarla uyuşuyorsa doldurma işlemi otomatik olarak yapılır. Burada örnek olarak A1 hücresine “Ocak” değeri girilmiştir. Bundan dolayı “Fill Months” seçeneği aktif durumdadır. Seçenek seçildiğinde belirtilen alanlar “Ocak”,”Şubat”,…, şeklinde doldurulur. Aynı özellik haftanın günleri, yıllar içinde geçerlidir. Bu değerler hem Türkçe hem de İngilizce yazılışlara göre doldurma yapılır.
Eğer bir hücreye belli format değerleri atanmış ve bunları seçilecek diğer hücrelere de aynen uygulanacaksa yukarıdaki seçim kriterlerine göre seçim yapıldıktan sonra “Fill Formats” seçeneği kullanılmalıdır.
Bir hücreye girilen sayının birer birer artarak (Excel’in standart değeri olduğundan) seçilen diğer hücrelere doldurulması için “Fill Series” seçeneği kullanılmalıdır.
Bir hücreye girilen sayının istenilen aralıklarda ve özellikte seçilen diğer hücrelere doldurulması için “Series” seçeneği kullanılmalıdır. Bu seçenekte verilebilecek değerler aşağıdaki gibidir :

Doldurma işlemi seçilen hücrelere göre satır (Rows) veya sütun (Columns) sırasında olabilir.
Girilen değer sayısal ise Artım değeri (Step Value) ve son değer (Stop Value) verilebilir.

SIRALAMA İŞLEMİ (SORT)
Bilgi girilen hücrelerin küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru sıralanması için DATA menüsünden SORT seçeneği kullanılır.
Aynı işlemi toolbar’daki bu ikonlara basarakta kısa yoldan yapmakta mümkündür.
A-Z’nin anlamı küçükten büyüğe doğru, Z-A’nın anlamı büyükten küçüğe doğru şeklindedir.
Sıralama yapılacak değerler hücrelere girildikten sonra bu hücreler seçilir. Yukarıdaki ikonlardan amaca uygun olana basıldığında sıralama otomatik olarak yapılacaktır. Sıralama mantığında seçilen bölgenin ilk sütunu temel değer olarak alınır. Bu sütuna göre sıralama yapılacaktır.
Sıralama işleminde dikkat edilmesi en önemli nokta, sıralama yapılacak bölgenin belirlenmesidir. Bilgi girişi yapılan hücrelerin tümü seçilmez ise yalnızca seçilen hücrelerdeki değerler sıralanır diğerleri sıralanmaz. Bu da kullanıcılar için yanlışlığa neden olabilir.
Kullanıcıların sıralama yaparken hangi hücreyi esas alacaklarını ve/veya iki hücreye görede alt sıralama yapma imkanları da vardır. Bunun için bölge seçimi yapıldıktan sonra DATA menüsünden SORT seçeneği seçilir.

Örnek olarak yandaki girişler karışık olarak yapılmış olsun. Bunları ADI veya SOYADI veya YAŞI sütunlarına göre sıralanması istensin. Seçim yapılırken birinci satır dışındaki (başlık satırı harici) satırlar seçilmelidir. Excel, sıralama işleminden kullanacağı bölgenin sütunlarındaki başlık bilgilerini otomatik olarak buradan alacaktır.

SORT komutu seçildiğinde ekrana gelen pencerede Sort by ile ADI sütununa göre sıralama yapılacağını gösterir. Bu temel değerdir ve kullanıcı isterse bunu SOYADI veya YAŞI sütunlarından birini seçerek değiştirebilir. Sıralamanın tipi ; Ascending (küçükten büyüğe doğru) veya Descending (Büyükten küçüğe doğru) biri seçilebilir.
Kullanıcı bu sıralama işleminde isterse ikinci ve üçüncü kolona göre de sıralama yaptırabilir. Bunun anlamı ; seçilen birinci ve ikinci veya üçüncü kolondaki değerler birlikte değerlendirilerek sıralama yapılacaktır. Birinci ve ikinci kolondaki değerleri aynı olan hücrelerin üçüncü kolondaki değerine göre sıralanacaktır.

KONSOLİDE TABLO YARATILMASI
İki veya daha fazla Excel Çalışma Tablosundaki bilgilerin başka bir yerde konsolide edilmesi için DATA menüsü CONSOLIDATE seçeneği kullanılır. Konsolide işlemlerinde ; Toplam, Ortalama, Max. ve Min. değerler, standart Sapma gibi matematiksel işlemler yapılabilir. Komutun çalışma mantığı şu şekildedir ; konsolide’de kullanılacak matematiksel işlem seçildikten sonra konsolide de kullanılacak hücreler belirlenir. Konsolide işlemini Excel’in formüllerini kullanarakta yapmak mümkündür. Ancak bu şekilde yapmak hem zahmetli olacak hem de tabloların birbirleriyle ilişkili olması çalışmaları zorlaştıracaktır. Bu arada konsolide edilen hücrelerdeki değerlerde değişiklik yapıldığında otomatik olarak güncelleme yapılmayacğı unutulmamalıdır.!!! Güncelleme için konsolide yeri seçerek consolidate seçeneğini tekrar çalıştırmanız gereklidir.
Konsolide işlemini bir örnekle açıklayalım. “Book1″ çalışma kitabındaki “Sheet1″ ve “Sheet2″ çalışma sayfalarında 1 ve 2 no.lu bölgelerin X,Y ve Z malları için altı aylık satış miktarları olsun. “Sheet3″sayfasında ise bu iki bölgenin konsolide edilmiş satış miktarları tablosunu oluşturulacaktır.

Girişler yapıldıktan sonra “Sheet3″ sayfasında cursoru B4 hücresine getirip DATA menüsünden CONSOLIDATE seçeneğini seçiniz.

Function kısmında kullanacağınız matematiksel işlemi seçiniz. Burada SUM kullanılacaktır.
Reference: kısmında ilk önce “Sheet1″ sayfasındaki hücreler seçilir ve Add butonuna basınız. Daha sonra aynı işlemi “Sheet2″ sayfasında yapınız. Seçilen bölgeler All reference kısmında gösterilecektir.
Seçili hücre adresini silmek için istediğinizin üzerine gelin veDelete butonuna basınız.

Daha sonra OK butonuna basarak işlemleri kabul ettiriniz. Bu işlemler sonucunda X,Y ve Z malları için ilk altyı aylık satış miktarları toplanmış şekilde gösterilecektir.
Konsolide edilmiş bilgilerin özet ve detay bilgilerini aynı anda görmek için “Create links to source data” parametresine işaret koyarak konsolideyi tekrar güncelleyin. Bu takdirde konsolide, konsolideyi oluşturan bilgiler ve toplamlar aynı yerde gösterilebilir şekilde yaratılacaktır. “+” işaretine bastığınızda detayları görebilmeniz mümkündür. “-” işaretine bastığınızda detaylar gösterilmeyecek yalnızca sonuçlar gösterilecektir.

Burada Mart ve Mayıs aylarının toplam değerlerini veren sayılar gösterilmiş diğerleri gösterilmemiştir.

EXCEL SEÇENEKLERİ (OPTIONS)
Çalışılan tablonun üzerinde birtakım parametreleri kullanmak/kullanmamak, görmek/görmemek, aktif/pasif hale getirmek gibi işlemleri yapmak için TOOLS menüsü Options seçeneği kullanılır.
Burada yapılabilecek en önemli işlemler ; Excel’in Genel özellikleri (General), Görüntü özellikleri(View), Hesaplama özelliği (Calculation), Seri işlemler (Custon List) şeklindedir.

OPTIONS – General

Excel’in çalışmasına yönelik genel parametreler üzerinde değişiklikler yapılabilir. Programın dosyaları alacağı yer, açılacak sayfa sayısı ve benzer özellikler yer alır.
Burada kullanıcının en çok yararlanabileceği parametreler verilmiştir.
Settings
R1C1 reference style : Hücre adresleri bu format biçiminde gösterilir. (Normal olarak I24 olarak gösterilirken, bu formatta R24C9 şeklinde gösterilir.)
Ignore other applications : Excel içinden diğer uygulamaların çalıştırılması engellenir.
Macro virus protection : Macro içersinde olabilecek virüsler için uyarı mesajı verdirilir.
Recently used file list …… entires : Girilen sayı kadarki dosya adı File menüsü altında gösterilir. Önceki çalışılmış dosya isimlerine kolayca erişmek için kullanılabileceği gibi çalışılan dosya isimlerinin gösterilmemesi içinde bu özellikten yararlanılabilir.
Sheet in new workbook ….. : Yeni açılan çalışma dosyasında (workbook) girilen sayı kadar sheet (çalışma sayfası) açılacaktır.
Standart font ……… Size …… : Excel’in ilk değer olarak kullanacağı Font adı ve büyüklüğü seçilir.
Default file location : Excel çalışma tablolarının disk üzerinde tutulduğu klasörün adı ve yolu (path) buraya girilmelidir. Save ve Open işlemlerinde bu klasör temel değer (default) olarak kullanılacaktır.

OPTIONS – View

Excel Çalışma tablosunun ekranda nasıl görüneceğine dair Görüntüleme Özelliği parametreleri vardır.
Parametrede işaret varsa gösterilir, işaret yoksa gösterilmez.
Show
Formula bar : Formül satırının gösterilme özelliği. (Hücre değişikliğini yaparken kullanılan bölüm)
Status bar : Durum satırının (ekranın altındaki alan) gösterilme özelliği.
Comments
None : Hücrelere verilen notların gösterilme özelliği.
Cooment indicator only : Notlar yalnızca hücrenin üzerine gelindiğinde gösterilmesi.
Comment&indicator : Notlar hücre üzerine gelindiğinde ve işaretlendiğinde gösterilir.
Objects
Show all : Kullanılan tüm objeler (çizimler, şekiller, resimler) gösterilmesi.
Show placeholders : Kullanılan tüm objelerin kapladıkları alanların gösterilmesi.
Hide all : Kullanılan tüm objeler (çizimler, şekiller, resimler) gösterilmemesi.
Window options
Page breaks : Sayfa kesimlerinin ekranda gösterilmesi.
Formulas : Hücrelerde kullanılan formüllerin gösterilmesi.
Gridlines : Excel tarafından standart olarak çizilen Hücre kenar çizgilerinin gösterilmesi.
Row&Column Headers : Satır ve Sütun başlıklarının gösterilmesi
Outline Symbols : Gruplama yapılan bölgelerin belirtildiği sembollerin gösterilmesi
Zero Values : Hücrelerde bulunan 0 (sıfır) değerlerin gösterilmesi.
Horizontal bar : Düşey yöndeki hareket çubuğunun gösterilmesi
Vertical bar : Yatay yöndeki hareket çubuğunun gösterilmesi.
Sheet tabs : Çalışma tablosu sayfaları bölümünün gösterilmesi.

OPTIONS – Custom List

Hücrelere belli bir sıra takip eden girişler (gün, ay vb.) yapılmak istendiğinde bu sıraların tanımlandığı bölümdür.
Kullanıcı yeni bir seri giriş tanımlaması yapmak istediğinde List Entires kısmına alt alta girişler yapmalı ve Add butonu basarak girişi kabul ettirmelidir..
Excel standart seri listesi üzerinde silme işlemi yapılamaz.!!!
Kullanıcı tarafından yaratılan listeyi silmek için Delete butonu kullanılır.

EXCEL’de KULLANILABİLECEK TUŞLARIN LİSTESİ
Yapılacak işlem Kullanılacak tuşlar Yeni Dosya Açmak Ctrl + N Dosyayı Saklamak Ctrl + S Var olan Dosyayı Açmak Ctrl + O Yazıcıdan çıkış alınması Ctrl + P Kopyalama için seçim yapılması Ctrl + C Yapıştırma işlemi Ctrl + V Hücre Özellikleri Ctrl + 1 Bir Sütunda dolu olan ilk hücreye gitmek Ctrl + Yukarı Ok Bir sütunda dolu olan son hücreye gitmek Ctrl + Aşağı Ok Bir satırda dolu olan ilk hücreye gitmek Ctrl + Sol Ok Bir satırda dolu olan son hücreye gitmek Ctrl + Sağ Ok Tablonun Başına gitmek Ctrl + Home Tablonun sonuna gitmek Ctrl + End Son Yapılan İşlemi Geri Almak Ctrl + Z Son Yapılan İşlemi Tekrarlamak Ctrl + Y Son Yapılan İşlemi Tekrarlamak F4 İstenilen bir Hücreye Gitmek F5 Hücrede Değişiklik Yapılması F2 Hesaplama Yaptırmak F9

EXCEL FONKSİYONLARI
AVERAGE
1′den 30′a kadar sayıların ortalamasını alır. Hücre adresleride verilebilir.
COUNT
Verilen hücre adresleri içinde kaç adet sayının olduğunu verir.
MAX
Verilen sayılar veya hücre adresleri içinde MAX (en büyük) sayı değerini verir.
MIN
Verilen sayılar veya hücre adresleri içinde MIN (en büyük) sayı değerini verir.
SUMIF
Bir alan içinde, verilen mantıksal kontrol değerine uyan sayıların toplamını alır.
=SUMIF(alan,kontrol,toplanacak_alan)
NOW
Hücre içersine günün tarihini ve zaman değerini verir. =NOW()
DATE
Hücre içine yıl,ay,gün olarak tarih değerinin girilmesi için kullanılır.
=DATE(yil,gun,ay)
IF
Bir mantıksal kontrol işleminden sonra doğru olduğunda ve yanlış olduğunda yapılacak işlemler içindir.
=IF(mantıksal_kontrol,dogru;yanlıs)

 Yazının Etiketleri  

  • turker gok
  • 29 Nisan 2011

  excelde bir şeyi çozmem gerekiyor yardım edin bir sütun düşünün bi yerde yapılacak iş yazıyor yanındakinde araç gereçler tarih vs. sonundada durum tamamlandı yada sürüyor yazıyor iş bittiğinde tamamlandı yazıyor ben tamamlandı yazdığında bana mail atmasını istiyorum mailde o sütunda yazan herşey olmalı. yani boş bi mail deil bunu yapabilicek biri varmı ??

 1. arkadaşlar turker beyin sorusuna cevap verecek biri yok mu bu benimde çok işime yarayacak bir durum ilgililere duyurulur!!!

  • abdülkadir
  • 14 Temmuz 2011

  65 yaşına girmeme kaç yıl kaç gün var 1982 doğumluyum emeklilik ile ilğilğ bir hesap formülü yapıyorum yardımcı olurmusunuz

 1. Geri bildirim yok.

Yorum yapın